Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank holder renten uendret

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 21. februar. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 7,00 prosent. D-låns renten holdes også uendret.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet slik vi nå ser det, gjør det like sannsynlig at neste endring i renten vil være en reduksjon som at det blir en økning.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. februar 2001 14:00