Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks hovedstyre går over til rentemøter hver sjette uke

Hovedstyret i Norges Bank legger fra andre halvår 2000 opp til å ha en bred drøfting av pengepolitikken hver sjette uke mot tidligere hver måned. Eventuelle vedtak om renteendringer eller andre viktige omlegginger av virkemiddelbruken i pengepolitikken vil normalt bli truffet i disse møtene. Hovedstyrets vedtak vil bli offentliggjort samme dag klokken 14.00.

Norges Banks Hovedstyre skal etter planen drøfte gjennomføringen av pengepolitikken på følgende datoer i andre halvår 2000: 9. august, 20. september, 1. november og 13. desember. Møtekalenderen for første halvår 2001 vil bli offentliggjort i løpet av 4. kvartal 2000.

Inflasjonsrapporten
Norges Bank utarbeider hvert kvartal en inflasjonsrapport. Anslagene for utviklingen i norsk økonomi i disse rapportene er et viktig grunnlag for banken i utøvelsen av pengepolitikken. Norges Banks inflasjonsrapport vil bli offentliggjort på følgende datoer i andre halvår 2000: 28. september og 21. desember

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. mai 2000 16:00