Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank holder renten uendret

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 16. februar. Norges Bank opprettholder dermed sine innskudds- og lånerenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) på henholdsvis 5,5 og 7,5 prosent.

(Til redaksjonen: Sentralbanksjef Svein Gjedrem er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra pressen i Kirkegt. 6 i dag, onsdag 16. februar, klokken 16.00. Sentralbanksjefens innledning vil bli offentliggjort på Norges Banks internettside klokken 16.00)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. februar 2000 14:00