Norges Bank

Pressemelding

Betalingssystemet fungerer som normalt mandag 3. januar

Norges Bank har i løpet av mandag 3. januar mottatt rapporter fra de sentrale deltakerne i betalingssystemet om situasjonen den første ordinære arbeidsdagen i år 2000. Rapportene viser at overgangen til år 2000 ikke har medført større problemer. Betalingsformidlingen fungerer som normalt, både kundebetjente systemer, ordinære banktjenester, transaksjoner mellom bankene og betaling for handel med verdipapirer.

Systemene for avregning og oppgjør av betalingstransaksjoner og handel med verdipapirer fungerer også som normalt. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) har vært i ordinær drift fra mandag morgen. Kommunikasjonen med Bankenes Betalingssentral, Verdipapirsentralen (VPS) og Norsk Oppgjørssentral (NOS) er i normal drift. Oppgjør for finansielle transaksjoner mellom bankene, overfor utlandet og betalingsoppdrag for privatkunder er postert som normalt. Oppgjørstransaksjonene fra VPS og NOS er gjort opp på vanlig måte.

Gjennom utleggelse av fastrentelån (F-lån) med løpetid fra 21. og 30. desember 1999 til 11. januar 2000 tilførte Norges Bank betydelig likviditet til markedet.

Per 31. desember 1999 var lagerbeholdningen av sedler i Norges Bank på 48,7 milliarder kroner. Det er ikke meldt om unormal etterspørsel etter kontante betalingsmidler ved noen av Norges Banks 12 distriktsavdelinger rundt om i landet.

Norges Bank har ansvar for å fremme et robust og effektivt betalingssystem. Norges Bank er også oppgjørsbank for betalingstransaksjoner mellom bankene og for pengeoppgjøret i verdipapirhandelen. Norges Bank har derfor et nært samarbeid med de sentrale aktørene i betalingsformidlingen i forberedelsene og gjennomføringen av overgangen til år 2000. For å bidra til å sikre løpende drift av betalingssystemet, er det etablert et sentralt beredskapsorgan for kontinuitet i den finansielle infrastruktur. Dette kontinuitetsorganet ledes av Norges Bank og har medlemmer fra deltakerne i betalingssystemet og Kredittilsynet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. januar 2000 00:00