Norges Bank

Pressemelding

Petroleumsfondet øker til 357 milliarder kroner

Ved utgangen av tredje kvartal 2000 var verdien av Statens petroleumsfond 357 milliarder kroner. Periodeavkastningen i tredje kvartal var 0,3 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. For årets tre første kvartaler var periodeavkastningen 2,7 prosent. Avkastningen over det siste året var 10,8 prosent. I den siste treårs perioden har den reelle avkastningen vært 7,9 prosent regnet i årlig rate.

I tredje kvartal 2000 oppnådde Norges Bank en avkastning på Petroleumsfondet som lå 0,03 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for de tre første kvartalene var meravkastningen 0,52 prosentpoeng.

Som i det foregående kvartalet var det en negativ utvikling i de internasjonale aksjemarkedene og en klart positiv utvikling i obligasjonsmarkedene. Periodeavkastningen på porteføljene var henholdsvis -1,0 prosent og 1,3 prosent.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført 45 milliarder kroner fra Finansdepartementet den 29. september 2000.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. november 2000 10:00