Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks rentemøte 20. september

Norges Bank ønsker at medier, markeder og andre interesserte skal få lik og samtidig informasjon om bankens rentebeslutninger. Av denne grunn begynner vi å overføre lyden fra våre pressekonferanser via Norges Banks sider på Internett. Vi gjør oppmerksom på at det etter pressekonferansene heretter ikke vil bli gitt separate intervjuer for etermediene (med unntak for direktesendte nyhetsprogrammer senere på dagen). På pressekonferansene må alle spørsmål stilles i plenum.

Samtidig flyttes pressekonferansen frem to timer, fra kl. 16.00 til kl. 14.00, med virkning fra rentemøtet 20. september. Dermed blir hovedstyrets rentebeslutning og sentralbanksjefens innledning på pressekonferansen offentliggjort samtidig på Norges Banks internettsider

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. september 2000 14:24