Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter opp bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentpoeng med virkning fra torsdag 10. august. Samtidig settes bankenes D-lånsrente opp like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 6,75 prosent og 8,75 prosent.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet slik vi nå ser det, gjør det mer sannsynlig at neste endring i renten vil være en økning enn at det blir en reduksjon. En nærmere redegjørelse vil bli gitt i forbindelse med dagens pressekonferanse klokken 16.00 i Kirkegt. 6. Visesentralbanksjefens innledning vil samtidig bli offentliggjort på Norges Banks internettsider.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. august 2000 14:00