Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks notering av valutakurser 31.12.99

Norges Bank vil ikke notere særskilte valutakurser uttrykt i norske kroner den 31.12.99. Dette har sammenheng med svært begrenset aktivitet i valutamarkedet. Kursnoteringene fra den 30.12.99 vil bli gjort gjeldende også for den 31.12.99.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. desember 1999 00:00