Norges Bank

Pressemelding

Møtekalender for Norges Banks hovedstyre første halvår 2000

Hovedstyret i Norges Bank har en særlig grundig drøfting av pengepolitikken en gang i måneden. Eventuelle vedtak om renteendringer eller andre viktige omlegginger av virkemiddelbruken i pengepolitikken vil normalt bli truffet i disse møtene. Tidspunktet for Hovedstyrets rentemøter er klokken 11.00. Vedtak om renteendringer vil bli offentliggjort samme dag klokken 14.00.

Norges Banks Hovedstyre skal etter planen drøfte gjennomføringen av pengepolitikken på følgende datoer i første halvår 2000:

19 januar, 16 februar, 16 mars, 12 april, 10 mai, 14 juni

Møtekalenderen for annet halvår 2000 vil bli offentliggjort i løpet av 2. kvartal 2000.

Norges Bank utarbeider hvert kvartal en inflasjonsrapport. Anslagene for utviklingen i norsk økonomi i disse rapportene er et viktig grunnlag for banken i utøvelsen av pengepolitikken. Norges Banks inflasjonsrapport vil bli offentliggjort på følgende datoer i første halvår 2000:

23 mars og 22 juni

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. november 1999 00:00