Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank holder renten uendret

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 24. november. Norges Bank opprettholder dermed sine innskudds- og lånerenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) på henholdsvis 5,5 og 7,5 prosent.

(Til redaksjonen: Visesentralbanksjef Jarle Bergo er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra pressen i Kirkegt. 6 i dag, onsdag 24. november, kl. 16.00. Visesentralbanksjefens innledning til pressekonferansen vil bli offentliggjort på Norges Banks internettside klokken 16.00).

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. november 1999 00:00