Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,5 prosentpoeng med virkning fra torsdag 23. september. Samtidig reduseres bankenes D-lånsrente like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 5,5 prosent og 7,5 prosent.

(Til redaksjonen: Sentralbanksjef Svein Gjedrem er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra pressen i Kirkegt. 6 i dag, onsdag 22. september, klokken 16.00. Sentralbanksjefens innledning til pressekonferansen vil bli offentliggjort på Norges Banks internettside klokken 16.00)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. september 1999 00:00