Norges Bank

Pressemelding

Likviditetstilførsel ved årtusenskiftet

Arbeidet med å klargjøre datasystemene i finanssektoren for overgangen til år 2000 synes å være under god kontroll i de industrialiserte land. Blant aktørene i finansmarkedene synes det likevel å være en uro for at det kan oppstå en viss knapphet på likviditet rundt årsskiftet. Dette er reflektert ved høye renter på plasseringer som forfaller rett over årsskiftet.

Som en naturlig del av forberedelsene fram til årsskiftet legger derfor Norges Bank planer for likviditetspolitikken under ulike scenarier. "Norges Bank vil i forbindelse med det forestående årsskiftet, som ellers i året, tilføre tilstrekkelig likviditet til pengemarkedet", sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. Norges Banks virkemidler i likviditetspolitikken er godt egnet til å tilføre store mengder likviditet raskt hvis det skulle være nødvendig. Kriteriene for hvilke verdipapirer som kan stilles som sikkerhet for likviditetstilførsel fra Norges Bank ble sterkt utvidet 1. september 1999. Norges Bank kan etter § 7 og § 16 i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank under særskilte forhold fravike sikkerhetskravet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. september 1999 00:00