Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentpoeng med virkning fra 28. januar. Samtidig reduseres bankenes D-lånsrente like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 7,50 prosent og 9,50 prosent.

Beslutningen om å sette ned renten er tatt på bakgrunn av utviklingen i penge- og valutamarkedene og utsiktene til avdemping av presset i økonomien.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier i en kommentar at pengepolitikken er innrettet med sikte på at kronekursen etter hvert bringes tilbake til utgangsleiet. Rentedifferansen overfor euro-landene er betydelig. Et stramt statsbudsjett for 1999 og en høy rente de siste fem månedene bidrar til å dempe presset i økonomien. Pris- og kostnadsveksten vil etter hvert reduseres. For å ha en stabil valutakurs mot euro, må vi over tid ha en pris- og kostnadsvekst som er på linje med euro-landene. Samtidig må pengepolitikken ikke bidra til nedgangstider av en art som kan svekke tilliten til kronen. Styrkingen av kronen og utsiktene til en avdemping av presset i økonomien gjør det riktig å sette ned renten nå, sier sentralbanksjefen.

(Til redaksjonen: Sentralbanksjef Svein Gjedrem er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra pressen i Kirkegt. 6 i dag, onsdag 27 januar, klokken 17.00)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. januar 1999 00:00