Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter opp bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,25 prosentpoeng med virkning fra 29. juni. Samtidig økes bankenes D-lånsrente like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 4,50 prosent og 6,50 prosent.

Sentralbanksjef Kjell Storvik viser til at Norges Banks løpende utøvelse av pengepolitikken skal rettes inn mot stabilitet i kronenes verdi målt mot europeiske valutaer. Beslutningen er tatt på grunnlag av utviklingen i penge- og valutamarkedet.

(Til redaksjonen: Sentralbanksjefen er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra pressen i Kirkegaten 6 i dag, fredag 26. Juni, kl. 16.00.)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. juni 1998 00:00