Norges Bank

Pressemelding

Direktør ansatt i Norges Bank Kapitalforvaltning

Hovedstyret i Norges Bank har ansatt Knut N. Kjær (42) som direktør for Norges Bank Kapitalforvaltning fra 1. juli 1998.

Knut N. Kjær har ledet prosjektet som forberedte Norges Bank Kapitalforvaltning og har vært engasjert som leder av denne enheten frem til 30. juni 1998.

Knut N. Kjær er cand.oecon. med eksamen fra 1982. Han har vært vitenskapelig assistent ved Sosialøkonomisk Institutt, Universitetet i Oslo, og var engasjert i Utrednings- og informasjonsavdelingen i Norges Bank på halv tid i 1981-82. Videre har han arbeidet i Økonomisk analysegruppe i Statistisk sentralbyrå og vært deltaker i prosjektet "Scenarier 2000". Han var i perioden 1986-94 forsker/seniorpartner i Econ, Senter for økonomisk analyse og var en av initiativtakerne til opprettelse av selskapet. Han var konserndirektør i Storebrand 1994-97 og medlem av selskapets konsernledelse.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. juni 1998 00:00