Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter opp bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentpoeng med virkning fra 25. mai. Samtidig økes bankenes D-lånsrente like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 4,25 prosent og 6,25 prosent.

Sentralbanksjef Kjell Storvik viser til at Norges Banks løpende utøvelse av pengepolitikken skal rettes inn mot stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer. Beslutningen er tatt på grunnlag av utviklingen i penge- og valutamarkedene den senere tid.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. mai 1998 00:00