Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank med ØMU-sider på Internett

Norges Bank la torsdag ut informasjon om ØMU og euro på sine Internett-sider.

Informasjonssidene omtaler aktuelle temaer knyttet til overgangen til 3. fase av ØMU, med innføring av en felles valuta. Det er opprettet "pekere" til andre sider, blant annet fra Det europeiske monetære institutt og Europa-kommisjonen.

Norges Banks informasjonssider om ØMU og euro gir informasjon om bakgrunnen for ØMU, timeplan, konvergenskrav og etableringen av den nye europeiske sentralbanken. Saker knyttet til euro-sonens penge- og valutapolitikk, betalingssystemer og sedler og mynt blir også omtalt. Internett-sidene inneholder ellers informasjon om Norge og ØMU, en ordliste med forklaringer, en oversikt over hvem svarer på hva og hvor en kan finne ytterligere informasjon om ØMU.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. april 1998 00:00