Norges Bank

Pressemelding

Representantskapet i Norges Bank

Stortinget har valgt Mary Kvidal (A) til ny leder av Norges Banks representantskap med Jens Marcussen (Frp) som nestleder. Mary Kvidal etterfølger Paul Thyness (H) som fortsetter som medlem av Representantskapet. Mary Kvidal er tidligere blant annet medlem av Finanskomiteen i Stortinget og har vært statssekretær i Finansdepartementet under Jens Stoltenberg. Jens Marcussen er tidligere stortingsrepresentant.

Representantskapet i Norges Bank består av 15 medlemmer, som alle er valgt av Stortinget. Representantskapet er bankens øverste kontrollmyndighet og fastsetter bankens budsjett og godkjenner bankens regnskap.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. januar 1998 00:00