Norges Bank

Pressemelding

Ny 1-kronemynt og 100-kroneseddel

Norges Bank setter en ny 1-kronemynt i omløp mandag 15. september. Den nye 1-kronemynten er i kobbernikkel, som den nåværende 1-kronen. Den er mindre enn dagens 1-krone og er utformet med hull.

Hovedkasserer Sylvi Johansen i Norges Bank understreker at den nye mynten vil fjerne forvekslingsfaren mellom 10- og 1-kronemynter, som for noen har vært et problem med den gamle 1-kronen.

-Og når den nye 5-kronen kommer i 1999, også den med hull, vil vi ha en helt ny og harmonisk norsk myntrekke som vi håper publikum vil sette pris på, sier hun.

Sentralbanken har ved utformingen av den nye myntrekken hatt drøftelser med Forbrukerrådet, Norges Blindeforbund og Norsk Pensjonistforbund, som alle sterkt har anbefalt alternativet med hull for 1- og 5- kronemyntene.

Den nye 1-kronen er utformet av formgiver Ingrid Austlid Rise ved Den Kongelige Mynt. På forsiden har mynten et kors bl.a. dannet av H.M. Kong Harald Vs kronede monogram. Midtfeltet avgrenses av en sirkel som løper slik at monogrammets kroner er utenfor denne. Nederst omskriften NORGE, flankert av Den Kongelige Mynts merke (hammer og bergsjern) og myntdirektør Jan Erik Johansens merke (JEJ).

Baksiden viser en fugl sittende i rankeverk. Motivet er en fri gjengivelse av utskjæringer i portalen på Hylestad stavkirke i Setesdal. Under motivet finner vi pregeåret og valørbetegnelsen 1 KRONE. Til høyre i rankeverket står formgiverens signatur IAR.

Myntens diameter er 21 millimeter og tykkelsen 1,7 millimeter. Vekten er 4,32 gram og randen er glatt.

Den gamle 1-kronemynten slutter å være tvungent betalingsmiddel 15. september 1998. Norges Bank vil innløse den gamle mynten fram til 15. september 2008.

* * *

Norges Bank setter en ny 100-kroneseddel i omløp mandag 15. september. Den nye seddelen er rød og har operasangeren Kirsten Flagstad på portrettsiden. 100-kroneseddelen er den tredje i Norges Banks nye seddelutgave (utgave VII). Den første var 200-kroneseddelen som kom i 1994. Den andre, 50-kroneseddelen, ble satt i omløp i januar i år.

Dermed gjenstår det to sedler før utgave VII er komplett. En ny 500-kroneseddel er planlagt utgitt i 1999, mens ny 1000-kroneseddel kommer i løpet av to-tre år.

Alle sedler i den nye utgaven får ulik farge og ulik størrelse. Sedlene øker med 8 millimeter i bredden og 5 millimeter i høyden for hver stigende valør. Dette gjøres for å imøtekomme et ønske fra blinde og svaksynte om at sedlene bør ha ulik størrelse.

Ved valg av historiske personer til portrettene i den nye seddelutgaven søker Norges Banks seddelkomité blant kvinner og menn som har satt sitt personlige preg på naturvitenskap, industriutvikling, musikk, folkeminne, malerkunst, litteratur, arkitektur eller teater. Fysikeren Kristian Birkeland er portrettert på 200- kroneseddelen, mens eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen er på 50-kroneseddelen. Til den nye 100- kroneseddelen valgte komiteen Norges fremste operakunstner gjennom tidene, sangeren Kirsten Flagstad (1895-1962).

Kirsten Flagstad ble født på Hamar. Huset hun ble født i rommer i dag Kirsten Flagstads Minnesamling. Norges Bank valgte å presentere den nye 100-kroneseddelen for pressen torsdag - i rommet der kunstneren ble født for 102 år siden. Kirsten Flagstad debuterte i 1913 og hadde stor suksess på internasjonale operascener, særlig ved Metropolitan i New York i årene 1934-41 og 1951-52. Hun holdt avskjedsforestilling som operasanger i Oslo i 1953. I 1958 ble hun den første sjef for Den Norske Opera i Oslo.

Begge sider av den nye 100-kroneseddelen har motiv med tilknytning til kunstneren og operakunsten. Portrettsiden er utformet av 1. grafiker Sverre Morken i Norges Bank. Hovedmotivet er et portrett av den unge Kirsten Flagstad. I bakgrunnen ser vi storsalen i Den Norske Opera og en rosett etter mønster av en spesiell sølvbrosje Kirsten Flagstad bar på scenen. Et av hennes mange broderier er brukt som vignett i vannmerkefeltet.

Baksiden er utformet av 2. grafiker Arild Yttri. Han har tatt utgangspunkt i grunnrisset av salen i Den Norske Opera, slik salen fremsto i 1959.

Er seddelen ekte?

Den nye 100-kroneseddelen har en rekke sikkerhetsdetaljer som gjør den vanskelig å forfalske. Holdt opp mot lyset ser man lett vannmerket og sikkerhetstråden. Da kan man også se at den geometriske figuren på for- og baksiden faller sammen til et komplett mønster. Holdes seddelen skrått mot lyset, ser man at det er trykt en "N" i rosetten på forsiden. Ved kopiering blir mønsteret i rasterfellen på baksiden av seddelen forvrengt og mikroskriften som er trykket flere steder på seddelen blir uleselig. I ultrafiolett lys ser en i tillegg flere sikringselementer, som fluoriserende trykk og fibre som lyser opp.

Gamle sedler innveksles i 10 år

De gamle 100-kronesedlene med Camilla Collett på portrettsiden opphører å være tvungent betalingsmiddel 15. september 1998. Norges Bank innløser imidlertid 100-kronesedler i utgave VI i ytterligere 10 år, altså til 15. september 2008.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. september 1997 00:00