Norges Bank

Pressemelding

Posten 350 år - myntutgivelse

Mynten får Den Norske Løve, NORGE og valørbetegnelsen 5 KR som adversmotiv. På revers vises en postrytter etter en elfenbenstatuett fra slutten av 1600-tallet, med omskrift POSTEN SKAL FRAM og årstallene 1647 × 1997. Opprinnelsen til statuetten er noe uklar, men det antas at den er skåret ut av Halvor Andersen. Den befinner seg nå i Vitenskapsmuseet i Trondheim. Mynten er modellert av Ingrid Austlid Rise, formgiver ved Den Kongelige Mynt.

Mynten utgis 16. april i forbindelse med åpningen av Postens jubileumsutstilling i Sjølystsenteret i Oslo. Det blir ikke preget ordinær 5-kronemynt med årstallet 1997.

I tillegg til sirkulasjonsutgaven blir mynten preget i følgende spesialkvaliteter beregnet for samlere:

Kvalitet BU (brilliant usirkulert) 12.000 stk. i plastkassetter for lansering 16. april, pris kr. 100,-

Kvalitet UNC (usirkulert) i maks. 90.000 myntsett for lansering 15. september, pris kr. 100,-

Kvalitet proof i maks. 15.000 myntsett for lansering 1. oktober, pris kr. 540,-

For nærmere opplysninger
om myntutgivelsen: Hovedkasserer Sylvi Johansen tlf. 22 31 66 37 eller spesialrådgiver Ole-Robert Kolberg tlf. 22 31 68 32
om spesialkvalitetene: Avd. sjef Kjell Wessel, Den Kongelige Mynt tlf. 32 73 53 00

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. april 1997 00:00