Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank har utpekt eksterne porteføljeforvaltere

Norges Bank har inngått avtale med ABN AMRO Asset Management (UK) i London og Goldman Sachs Asset Management i New York om å sette ut forvaltningen av deler av valutareservene til disse institusjonene.

ABN AMRO Asset Management skal forvalte en verdipapirportefølje med en samlet verdi på DEM 150 millioner. Porteføljen kan plasseres i rentebærende instrumenter i tyske mark, franske franc, britiske pund, nederlandske gylden, belgiske franc, danske kroner, svenske kroner og ECU.

Goldman Sachs Asset Management er gitt ansvaret for forvaltningen av en verdipapirportefølje med en samlet verdi på USD 100 millioner. Porteføljen er tillatt plassert i rentebærende instrumenter i amerikanske og kanadiske dollar.

Formålet med avtalene er å gi Norges Bank et egnet verktøy for sammenligning mellom egen finansforvaltning og forvaltningen som utføres av internasjonale forvaltere, og å opprette et nærmere samarbeid med slike institusjoner.

Forvaltningsselskapene overtar ansvaret for forvaltningen av disse porteføljene fra og med fredag 17. januar.

Norges Bank har også inngått avtale med Bankers Trust Company om deponeringstjenester og avkastningsanalyse knyttet til den eksterne forvaltningen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. januar 1997 00:00