Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank på internett

Norges Bank åpnet fredag egne sider på Internett (http://www.norges-bank.no). I tillegg til generell informasjon om Norges Bank legger sentralbanken ut stoff på fem hovedområder: inflasjonsrapporter, markedsinformasjon, statistikk, publikasjoner og foredrag. Materialet foreligger i både norsk og engelsk versjon.

Informasjonsdirektør Poul Henrik Poulsson i Norges Bank sier at Internett-sidene bør kunne bli et nyttig supplement til sentralbankens ulike publikasjoner og øvrige informasjonsvirksomhet.

-Skole- og undervisningsverket vil med dette få lettere tilgang til det økonomiske og statistiske materialet Norges Bank utarbeider. I tillegg vil sentralbanken via Internett nå flere finansinstitusjoner med markedsinformasjon enn før, sier Poul Henrik Poulsson.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. desember 1996 00:00