Norges Bank

Pressemelding

Kommentarer til OECDs Economic Outlook

Sentralbanksjef Kjell Storvik sier i en kommentar at OECDs anslag i det nye "Economic Outlook" i det vesentlige er på linje med de anslagene Norges Bank nylig la fram i sin kvartalsrapport. Storvik peker på at også OECD advarer mot en tiltakende og sterk pris- og kostnadsvekst med mindre opplegget er basert på en stram finanspolitikk. Storvik konstaterer at OECD her er helt ut på linje med Norges Bank i sine advarsler.

OECD tegner et bilde av et realøkonomisk forløp som i det alt vesentlige stemmer overens med det Norges Bank la fram i sin kvartalsrapport 18. desember. Arbeidsledigheten anslås å falle ned mot 3,5 prosent i 1998, og OECD anslår lønnsveksten til å komme opp i over 5 prosent som følge av sterk vekst i etterspørselen og mulig press i deler av arbeidsmarkedet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. desember 1996 00:00