Norges Bank

Nyhet

Rapport fra Finansdepartementet om statens transaksjoner

Finansdepartementet satte i juni 2023 ned en arbeidsgruppe for å se på hvordan statens transaksjoner påvirker pengemarkedet. Medarbeidere fra Norges Bank har deltatt i arbeidsgruppen. Finansdepartementet har i dag publisert arbeidsgruppens rapport.

– Et effektivt og velfungerende pengemarked er viktig for Norges Bank, og statens transaksjoner kan bety mye for hvordan markedet fungerer. Arbeidsgruppen har levert en grundig rapport med klare anbefalinger, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Finansdepartementet har besluttet å følge arbeidsgruppens anbefaling om å gå bort fra å nøytralisere overføringer fra Norges Bank til staten. Hvordan gruppens øvrige anbefalinger følges opp er beskrevet i rapporten. Når dette er klart, vil Norges Bank vurdere om det er behov for å gjøre tilpasninger i likviditetspolitikken eller på Norges Banks balanse.

Publisert 3. april 2024 17:00