Norges Bank

Nyhet

Therese Steen blir ny direktør for Norges Bank Administrasjon (NBA)

Foto av Therese Steen
Therese Steen

Therese Steen er i dag Ekspedisjonssjef i Administrativ- og konstitusjonell avdeling på Statsministerens kontor (SMK). 

– Jeg er svært fornøyd med å få Therese på laget. Hun har betydelig kompetanse innenfor NBAs ansvarsområder og er en erfaren og tydelig leder, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache. 

Tidligere har Steen jobbet hos Regjeringsadvokaten, hos Innenriksavdelingen på SMK, og som dommer i Borgarting lagmannsrett. Hun er utdannet jurist fra UiO og har en master i Public International Law fra London School of Economics.  

Hun begynner i Norges Bank medio august 2024. Alexander Behringer som har vært fungerende direktør for NBA siden november 2022, fortsetter i stillingen til Steen er på plass.  

– Jeg er veldig glad for å ha fått stillingen som direktør for Norges Bank Administrasjon. Norges Bank er en viktig institusjon og jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene knyttet til å lede og videreutvikle en stor og kompetent administrasjon som skal understøtte både sentralbanken og NBIM, sier Therese Steen.

Publisert 1. desember 2023 11:00
Publisert 1. desember 2023 11:00