Norges Bank

Nyhet

Endringer i vedlegg til Tangens arbeidsavtale

Norges Bank har godkjent noen mindre endringer i investeringsmandatet knyttet til Nicolai Tangens arbeidsavtale.

Endringen innebærer at alle investeringer i statspapirer mv. nå skal skje via fond, samt at fondene skal kunne investere i statspapirer med gjenværende løpetid under 12 måneder. Det er også gjort en justering i ratingkravet for statspapirer som de aktuelle fondene kan investere i.

Investeringer gjennom fond øker avstanden til investeringsbeslutningene ytterligere. I tillegg har eksisterende mandat medført utilsiktede svingninger i skattemessig tap og gevinst. Dette vil nå jevnes ut. 

Endringene er tatt inn i Appendix 1 til Amended and restated agreement of undertaking, samt Appendix 1 til Amended and restated investment agreement. De oppdaterte vedleggene er publisert sammen med øvrig avtaleverk knyttet til Tangens arbeidsavtale på denne nettsiden: Endelig arbeidsavtale med Tangen

Publisert 26. juni 2023 10:00