Norges Bank

Nyhet

Endring i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank har vedtatt å akseptere kredittvurderinger fra Scope Ratings i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank.

Norges Bank vedtok 24. juni 2022 endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån gjeldende fra 31. august 2022. Endringene var i tråd med høringsbrev av 3. februar 2022, med unntak av forslag om å akseptere kredittvurderinger fra Scope som ble utredet videre.

Endringen trer i kraft 4. november 2022.

Se rundskriv 5/2022 for oppdaterte retningslinjer.

Publisert 3. november 2022 13:00