Norges Bank

Nyhet

Nye forskrifter om skadde kontanter

Sentralbankloven § 3-5 (2) fastsetter at sterkt skadde sedler og mynter ikke er tvungent betalingsmiddel, og gir Norges Bank adgang til å gi forskrift om avgrensning av hva som er tvungne betalingsmidler, samt erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter. På bakgrunn av dette har Norges Bank utarbeidet to nye forskrifter:

Formålet med Forskrift om avgrensning av tvungent betalingsmiddel er å avgrense når sedler og mynter er så skadet at de ikke lenger kan forventes å bli akseptert som betalingsmidler, og derfor ikke bør ha status som tvungent betalingsmiddel. Dette vil gi brukersteder og private aktører bedre muligheter til å nekte å ta imot sedler og mynter som er så sterkt skadet at de kan få problemer med å bruke dem videre i nye betalinger.

Formålet med ny Forskrift om erstatning for sterkt skadde eller bortkomne sedler og mynter er å tilpasse den til ny sentralbanklov, samt å gjøre innholdet tydeligere og mer forståelig. Forskriften vil erstatte Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter, fastsatt av Norges Bank 16. mars 2011.

De to nye forskriftene trer i kraft 1.1. 2022.

Publisert 31. desember 2021 10:00
Publisert 31. desember 2021 10:00