Norges Bank

Nyhet

Nordisk klimaworkshop i Norges Bank

Visesentralbanksjefer fra de nordiske landene er mandag samlet hos Norges Bank for å diskutere sentralbankenes klimaarbeid.

Klimaendringer og omstilling til en lavutslippsøkonomi påvirker økonomien og finansmarkedene. Dermed påvirker de også sentralbankenes kjerneoppgaver.

Formålet med den nordiske klimaworkshopen er å vise til et bredt publikum hva som gjøres og planlegges av arbeid på dette feltet i de nordiske sentralbankene.

– De nordiske landene har mye til felles, ikke minst på klimaområdet. Det er et godt utgangspunkt for en fruktbar diskusjon. En god forståelse av hvordan klimaendringene og overgangen til et lavutslippssamfunn påvirker økonomien og det finansielle systemet er et viktig premiss for sentralbankenes politikk, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Arbeidsmøtet blir strømmet direkte på Norges Banks nettside. Etter Wolden Baches åpningsinnlegg vil sentralbankene presentere noen av sine analysearbeider. Klimaworkshopen avsluttes med en panelsamtale mellom de fem visesentralbanksjefene.

– Selv om hovedansvaret og de meste effektive verktøyene for å bekjempe klimaendringer ligger hos politiske myndigheter, spiller sentralbanker en rolle, ikke minst når det gjelder å studere konsekvensene for økonomien og bidra til bedre data og rapportering, sier Wolden Bache.

Ida Wolden Baches åpningsinnlegg

Publisert 25. oktober 2021 09:00
Publisert 25. oktober 2021 09:00