Norges Bank

Nyhet

Bank for International Settlements og nordiske sentralbanker lanserer nordisk innovasjonssenter

The Bank for International Settlements (BIS), Danmarks Nationalbank, Seðlabanki Íslands, Norges Bank og Sveriges Riksbank lanserer i dag “Innovation Hub Nordic Centre” i Stockholm. Dette er det femte innovasjonssenteret som har blitt åpnet i løpet av de to siste årene.

– BIS Innovation Hub Nordic Centre i Stockholm er et uttrykk for innovasjonskulturen i sentralbankene i Danmark, Island, Norge og Sverige. Det reflekterer deres anerkjennelse av mulighetene som ligger i finansiell teknologi, og det målrettede arbeidet som gjøres for å møte utfordringene som teknologien kan representere når det gjelder sentralbankenes mandat, sier General Manager i BIS, Agustín Carstens.

Dagens lansering er en del av en plan for å styrke innovasjonssenterets globale tilstedeværelse, og inkluderer åpningen av tilsvarende sentre hos Bank of Canada (Toronto), Bank of England (London) og den europeiske sentralbanken/Eurosystem (Frankfurt og Paris). I januar 2021 signerte BIS dessuten en intensjonsavtale for et strategisk samarbeid med the Federal Reserve System i New York.

– Sentralbanker må både være en del av og følge med på utviklingen innen finansiell teknologi. Deltakelsen i senteret i Stockholm og i BIS’ nettverk for innovasjon mer generelt vil gi viktige bidrag til Norges Banks videre arbeid på dette området, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Arbeidsprogrammet til BIS Innovation Hub er for øyeblikket konsentrert om seks områder: Reguleringsteknologi («regtech» og «suptech»), neste generasjons infrastruktur for finansmarkedene, digitale sentralbankpenger, åpne finansielle data, cybersikkerhet og grønn finans. Arbeid knyttet til disse satsingsområdene er fordelt på flere innovasjonssentre. 

– Jeg er glad for å kunne introdusere den neste fasen i utvidelsen av BIS Innovation Hub gjennom etableringen av det nordiske senteret sammen med sentralbankene i Danmark, Island, Norge og Sverige. Nordens levende og innovative fintech-miljø vil fungere som en katalysator for viktige eksperimenter, og vil hjelpe sentralbankene med å løse utfordringene de vil møte i en digital fremtid, sier Benoît Cœuré, daglig leder for BIS Innovation Hub.

Utvidelsen med åpningen i London og Norden bygger videre på de tre første innovasjonssentrene i Hong Kong, Singapore og Sveits.

BIS Innovation Hub ble etablert i 2019 for å få innsikt i kritiske trender innen finansiell teknologi, utforske utviklingen av forbrukertjenester som kan styrke funksjonaliteten til det globale finansielle systemet, og fungere som tyngdepunktet nettverket av sentralbankenes egne eksperter på finansiell innovasjon.

Sveriges Riksbank arrangerer et digital seminar for å markere åpningen onsdag 16. juni kl.14.00, med deltakelse fra blant andre Olsen, Carstens, Cœuré og toppledere fra de andre sentralbankene i Norden. Etter arrangementet vil det være en digital pressebriefing med visesentralbanksjef Cecilia Skingsley fra Sveriges Riksbank og Benoît Cœuré fra BIS Innovation Hub. Kontakt  susanne.meyer@riksbank.se for å melde deg på.

Publisert 16. juni 2021 10:00
Publisert 16. juni 2021 10:00