Norges Bank

Nyhet

Norges Bank vil teste tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger

I tråd med anbefalingene fra en intern arbeidsgruppe vil Norges Bank de neste to årene teste ulike tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger.

Arbeidsgruppen mener motivasjonen for å utrede digitale sentralbankpenger er styrket. Mange sentralbanker er i ferd med å gjennomføre tilsvarende utredninger, og flere er allerede i gang med teknisk testing. Samtidig har teknologien for betalinger utviklet seg raskt, og bruken av kontanter har falt ytterligere. Norge har nå trolig den laveste andelen kontantbetalinger i verden.

– Kontanter tilfører betalingssystemet noen viktige egenskaper som det kan være aktuelt å føre videre og utvikle gjennom å utstede digitale sentralbankpenger. Vi trenger mer kunnskap for å kunne ta stilling til om dette er et hensiktsmessig tiltak, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Banks utredning har pågått i vel fire år. Nytt i utredningen fremover er testing av tekniske løsninger i kombinasjon med videre analyse av behovet for og konsekvenser av å innføre digitale sentralbankpenger. Målet med den tekniske testingen vil blant annet være å finne fram til en foretrukken løsning dersom det blir aktuelt å innføre digitale sentralbankpenger i Norge. En eventuell innføring av digitale sentralbankpenger vil fortsatt ligge et stykke fram i tid.

Norges Bank vil gjerne ha synspunkter på analysen og innspill til det videre arbeidet, på epost til dsp@norges-bank.no innen 25. juni 2021.

Gå til rapporten

Publisert 22. april 2021 10:00
Publisert 22. april 2021 10:00