Norges Bank

Nyhet

Ole Christian Bech-Moen ny direktør for avdeling for pengepolitikk

Ole Christian Bech-Moen er utnevnt til direktør for avdeling for pengepolitikk i Norges Bank etter Ida Wolden Bache. Bech-Moen kommer fra stillingen som investeringsdirektør for allokering i Norges Banks Investment Management (NBIM).

– Ole Christian Bech-Moen er en kandidat med både solid faglig tyngde og betydelig ledererfaring. Gjennom sentrale stillinger i DNB Markets og NBIM har han fulgt pengepolitikken tett og ledet større forvaltnings-, analyse- og rådgivningsmiljøer. Vi er trygge på at Bech-Moen er riktig person til å drive avdelingen videre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Prosessen med å finne Ida Wolden Baches erstatter startet i slutten av juli og Bech-Moen konkurrerte med flere sterke og godt kvalifiserte kandidater.

Bech-Moen har en bred akademisk bakgrunn med en cand.oecon fra Universitetet i Oslo, Master of Economics with Distinction fra London School of Economics and Political Science og en PhD innenfor makroøkonomi fra Universitetet i Oslo. Som seniorøkonom i DNB Markets arbeidet han operativt med samfunnsøkonomisk analyse før han startet i NBIM i 2009.

Avdeling for pengepolitikk arbeider for en balansert økonomisk utvikling og for at inflasjonsmålet blir nådd. Hovedansvaret til avdelingsdirektør for pengepolitikk er å gi råd om fastsettelse av styringsrente og andre virkemidler i pengepolitikken. Les mer om avdelingen.

Publisert 28. september 2020 15:00