Norges Bank

Nyhet

Invitasjon til å bli primærhandler 2020

Norges Bank ved statsgjeldforvaltningen inviterer norske og utenlandske meglerfirmaer/investeringsbanker med konsesjon fra respektive lands tilsynsmyndigheter til å søke om å bli primærhandler i norske statskasseveksler og statsobligasjoner for 2020. Søknadsfristen er fredag 12. juni 2020 innen klokken 14.

Avtalene gjeldende fra 1. juli 2020 og rammeavtale om gjenkjøpsavtaler er publisert på www.statsgjeld.no.

Statsgjeldsforvaltningen benytter Bloomberg Auction System ved auksjoner av statspapirer og vil fra 1. juli 2020 benytte Bloomberg E-Bond som handelsplattform for interbankmarkedet (markedet for handel i statspapirer mellom primærhandlerne).

Primærhandlere i norske statspapirer har plikt og enerett til å delta i auksjoner om utstedelser eller utvidelser av de lånene som omfattes av avtalen.

Det er krav om at primærhandlerne stiller kurser og volum i statspapirene i interbankmarkedet. Videre skal de bidra aktivt til avsetning av lånene i førstehåndsmarkedet og til å skape likviditet i annenhåndsmarkedet. Det er kun primærhandlerne som kan inngå gjenkjøpavtaler i statspapirer fra statens egenbeholdning.

Søknad om å bli primærhandler skal sendes elektronisk til enheten for statsgjeld i Norges Bank på e-postadressen debtmanagement@norges-bank.no. I tillegg til signerte primærhandleravtaler skal følgende legges ved søknaden:

  1. Et organisasjonskart eller tilsvarende oversikt som viser organiseringen av primærhandlervirksomheten inkludert salg av statspapirer. Det skal fremgå hvem som har fullmakter til å ta beslutninger som direkte påvirker rollen som primærhandler.
  2. En fullstendig liste over personer hos foretaket som har fullmakt til å inngå gjenkjøpsavtaler og legge inn bud i auksjoner, deres e-postadresser og telefonnumre.
  3. Signert rammeavtale om gjenkjøpsavtaler dersom denne ikke er inngått tidligere.

 

Publisert 29. mai 2020 15:00
Publisert 29. mai 2020 15:00