Norges Bank

Nyhet

Nicolai Tangens arbeidsavtale undertegnet

Onsdag undertegnet Øystein Olsen, på vegne av Norges Banks hovedstyre, en arbeidsavtale med Nicolai Tangen som ny leder i Norges Bank Investment Management.

Nicolai Tangen etablerte forvaltningsselskapet AKO Capital i London i 2005, og har siden lagt seg opp en betydelig formue.

– Arbeidsavtalen skaper tilstrekkelig avstand mellom Nicolai Tangens privatøkonomi, AKO-systemet og den jobben han skal utføre som leder av Norges Bank Investment Management. Det etableres mekanismer som sikrer at Tangen ikke vil ha noen innflytelse på sine fondsinvesteringer så lenge han er ansatt i Norges Bank, og som demmer opp for mulige interesse- og habilitetskonflikter, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedtrekkene i den nye strukturen for Tangen økonomiske engasjementer er følgende:

  • Tangens stemmerett i AKO Capital reduseres til 43 prosent og det oppnevnes en tillitsmann som vil utøve hans stemmeretter.
  • Alt utbytte fra Tangens eierskap i AKO vil bli donert til stiftelsen AKO Foundation.
  • Tangen trer ut av alle verv i AKO-selskaper. Sammensetningen av alle relevante styrer i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen.
  • Gabler Investments AS skal forvalte hans personlige formue i AKO-fondene etter et diskresjonært mandat. En fullmektig vil håndtere all dialog med Gabler. Det innebærer at Tangen ikke vil vite hva han er investert i og sikrer at ikke uønsket informasjon tilflyter Tangen.
  • I en periode på seks måneder etter sin avgang kan ikke Tangen yte tjenester til eller gå inn i verv i AKO-systemet

– Med Nicolai Tangen får vi en faglig sterk leder for Statens pensjonsfond utland. Vi får en mann med gode lederegenskaper og unik erfaring fra internasjonale finansmarkeder. Tangen vil gi en dyktig organisasjon et nytt løft i årene som kommer, sier Olsen.

Tangen tiltrer rollen som leder 1. september.

– Jeg gleder meg mer enn noensinne til å ta fatt på oppgaven med å forvalte pengene til nålevende og fremtidige generasjoner av nordmenn. Det er med stor ærefrykt og ydmykhet at jeg tiltrer denne jobben i september, sier Nicolai Tangen.

Pressekontakt:

Runar Malkenes
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283

E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. mai 2020 12:00
Sist endret 4. juni 2020 16:20
Publisert 28. mai 2020 12:00
Sist endret 4. juni 2020 16:20