Norges Bank

Nyhet

Sentralbanksjefens kommentarer til brev fra Norges Banks representantskap

Norges Banks hovedstyre har i dag mottatt brev fra representantskapet om ansettelse av ny daglig leder for Norges Bank Investment Management. Norges Bank arbeider nå med ansettelsesavtalen for Nicolai Tangen, og vil ta merknadene med seg i dette arbeidet.

– Vi merker oss at representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM var avklart før ansettelsen. I vårt brev av 29. april 2020 adresserer hovedstyret hvorfor konkrete løsninger som skal sikre tilstrekkelig avstand først kunne komme på plass etter at ansettelsen var offentliggjort, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det pågår et arbeid for å sikre at det etableres nødvendig avstand mellom SPU, AKO-systemet og Nicolai Tangens personlige formue. I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24.mars, er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning, sier Olsen.

Relevante forhold vil inngå i ansettelsesavtalen for Nicolai Tangen som etter planen skal behandles i hovedstyret 27. mai. Ansettelsesavtalen vil bli offentlig.

Et premiss for arbeidet med avtalen er at Nicolai Tangen vil innrette seg slik det er nødvendig, selv om det vil ha mulige negative skattemessige konsekvenser for ham.

Representantskapet har også merknader til ansettelsesprosessen og håndhevelsen av bankens etiske regelverk.

– Vi tar representantskapets merknader til etterretning. Hovedstyret har i sitt brev 29. april sagt at vi vil vurdere behovet for å klargjøre aktuelle bestemmelser i bankens etiske regelverk, sier Øystein Olsen.

Publisert 11. mai 2020 13:30
Publisert 11. mai 2020 13:30