Norges Bank

Nyhet

Svar til Norges Banks representantskap

Norges Banks hovedstyre har oversendt svar på spørsmål Norges Banks representantskap har stilt i tilknytning til ansettelse av ny daglig leder for NBIM, ansettelsesutvalgets retningslinjer og Norges Banks etiske retningslinjer.

Norges Bank legger ikke opp til å kommentere svarene ytterligere før de er behandlet av representantskapet.

Svar til Norges Banks representantskap 29. april 2020 (pdf)

 

Publisert 30. april 2020 10:00