Norges Bank

Nyhet

Uttalelse om redegjørelse i representantskapet

Representantskapet har i dag avholdt et ekstraordinært møte der sentralbanksjef Øystein Olsen redegjorde for  prosessen som førte frem til ansettelsen av ny daglig leder for Norges Bank Investment Management.

– Representantskapet har varslet at de etter møtet vil oversende noen spørsmål som de ønsker skriftlige svar på. Vi ser fram til å svare på  de forholdene som representantskapet ønsker utdypet, sier sentralbanksjef og leder for hovedstyret Øystein Olsen.

I lys av dialogen banken nå har med representantskapet, vil vi avvente med å gi ytterligere svar på spørsmål knyttet til ansettelsesprosessen og oljefondets leder Yngve Slyngstads deltakelse på seminaret «Back to University».

Se også:

Om ansettelsen av Nicolai Tangen

Publisert 22. april 2020 17:20