Norges Bank

Nyhet

Visesentralbanksjef Egil Matsen avslutter sitt åremål

Visesentralbanksjef Egil Matsen har varslet Finansdepartementet om at han ønsker å fratre sin stilling før åremålet går ut.

– Jeg har hatt en meget interessant stilling, og det har vært et privilegium å jobbe med bankens dyktige medarbeidere for å løse viktige samfunnsoppdrag. Nå har jeg kommet frem til at jeg ønsker å bruke mer av min tid med familien, som er bosatt i Trondheim. I samråd med dem har jeg derfor besluttet å fratre, sier Matsen.

– Jeg respekterer Egil Matsens beslutning, men beklager at han ikke fortsetter i Norges Bank. Egil Matsen er en sterk faglig ressurs og en svært verdifull kollega som vi gjerne skulle hatt med oss videre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Egil Matsen ble i november 2015 utnevnt til en nyopprettet stilling som andre visesentralbanksjef med særlig ansvar for Statens pensjonsfond utland (SPU) for en periode på seks år, og tiltrådte stillingen på nyåret 2016. Tidspunktet for Matsens fratreden vil bli avtalt med Finansdepartementet.

Publisert 11. desember 2019 13:00