Norges Bank

Nyhet

Ny rapport om digitale sentralbankpenger

En intern arbeidsgruppe i Norges Bank har den siste tiden jobbet med å kartlegge egenskaper ved og mulige konsekvenser av digitale sentralbankpenger (DSP). 

I Norges Bank Memo nr. 1/2018 presenterte arbeidsgruppen en oversikt over forhold som bør vektlegges i en vurdering av om Norges Bank bør innføre digitale sentralbankpenger.

I Norges Bank Memo nr. 2/2019, som publiseres i dag, drøfter arbeidsgruppen mulige formål med digitale sentralbankpenger, og ulike løsninger som kan bidra til å oppnå disse formålene.

I neste fase av arbeidet vil arbeidsgruppen gjøre en mer detaljert vurdering av de foreslåtte løsningene, hva de vil kreve av teknologiutvikling, og mulige konsekvenser.

– Digitale sentralbankpenger reiser komplekse problemstillinger. Vi har lite internasjonale erfaringer å trekke på. Det er behov for mer informasjon for å konkludere om innføring av digitale sentralbankpenger er et hensiktsmessig tiltak for å fremme et sikkert og effektivt betalingssystem og fortsatt tillit til pengevesenet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Publisert 27. juni 2019 13:00
Publisert 27. juni 2019 13:00