Norges Bank

Brev

Høring om neste generasjons oppgjørssystem i norske kroner

Norges Banks brev av 18. september til banker, finansforetak, banknæringens fellesorganer og andre interessenter.

Teknologisk utvikling og endringer i oppgjørssystemene i land vi samarbeider med, gjør det riktig å starte arbeidet med å fornye oppgjørssystemet. I perioden frem til utgangen av 2025 skal Norges Bank utrede og beslutte hvordan neste generasjons oppgjørssystem i norske kroner skal se ut[1].

Utredning av neste generasjons oppgjørssystem adresserer store og til dels vidtrekkende problemstillinger. Dette inkluderer aspekter som sikker og stabil drift, tilgjengelighet, interoperabilitet, likviditetsstyring, pengepolitikk, nasjonal styring og kontroll, og kostnadseffektivitet. Utredningen er planlagt å pågå frem til høsten 2024. I denne perioden vil myndighetsorganer, næringen og markedsaktører bli involvert der det er relevant, for å sikre at alle viktige behov og hensyn blir grundig belyst.

Som del av utredningen inviterer Norges Bank nå til en høring hvor vi ber finansnæringen om overordnede synspunkter på to alternative modeller; en videreutvikling av dagens modell med dedikert løsning og deltagelse i Eurosystemets samarbeid om TARGET Services.

TARGET Services omfatter i denne høringen T2 for oppgjør av betalinger og T2S for oppgjør av verdipapirhandler. Norges Bank har tidligere gjennomført en egen høring[2] for deltakelse i TIPS for oppgjør av realtidsbetalinger og er nå i formell dialog[3] med Den europeiske sentralbanken.

Norges Bank ber om svar på høringen innen 13. november 2023. Vennligst send høringsuttalelsen merket med «Høring om neste generasjons oppgjørssystem» til post@norges-bank.no. Høringssvarene vil bli publisert på Norges Banks nettsider.

Takk for din deltakelse!

[1] Sentralbankens strategi (norges-bank.no) Utrede og forme fremtidens betalingssystem

[2] Høring: Utredning om utvidelse av Norges Banks rolle som oppgjørsbank (norges-bank.no)

[3] Norges Bank vil forhandle med ECB om deltakelse i Eurosystemets TIPS-løsning (norges-bank.no)

Publisert 18. september 2023 12:00
Publisert 18. september 2023 12:00