Norges Bank

Brev

Høringssvar - Forlengelse av løpetid på OMF

Norges Banks brev av 21. april 2022 til Finansdepartementet.

Norges Bank støtter Finanstilsynets forslag til ny § 11-9 i finansforetaksforskriften. Forslaget gir klare retningslinjer for når løpetiden på en obligasjon med fortrinnsrett kan forlenges, og det åpner for å ta hensyn til muligheten til å få forlenget obligasjonens løpetid ved beregning av likviditetsbufferkravet etter § 11-3. Det sikrer forutsigbarhet for investorer og kostnadseffektivitet for bankene samtidig som behovet for en buffer i krisetider ivaretas.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør

Sindre Weme
Direktør

Publisert 2. mai 2022 16:00