Norges Bank

Brev

Høring – gjennomføring av SMB-forordningen

Norges Banks brev av 1. juni 2021 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev 6. mai 2021 om ovennevnte høring vedlagt et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2019/2115 om å fremme SMB-vekstmarkeder (SMB-forordningen) i norsk rett.

Norges Bank støtter Finanstilsynets forslag til gjennomføring av SMB-forordningen i norsk rett.

 

Med hilsen

Sindre Weme                                       Kari Olsen

Direktør                                               Rådgiver

                                               

Publisert 1. juni 2021 14:50