Norges Bank

Brev

Dokument 9: (2019-2020) - Høring om brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) - Etterfølgende merknader

Norges Banks brev av 13. august 2020 til Stortinget

Jeg viser til høringen i Stortingets finanskomite mandag 10. august. Leder av finanskomiteen, Mudassar Kapur, åpnet for at høringsinstansene kunne sende supplerende informasjon til komiteen etter høringen. Jeg ønsker å benytte den anledningen til å klargjøre særlig to sentrale forhold. Det ene er at Norges Bank ikke har begått brudd på sentralbankloven, forvaltningsloven eller bankens etiske prinsipper da Nicolai Tangen ble ansatt som ny daglig leder av NBIM. Det andre er
at det samlede avtaleverket er ferdigstilt og signert, og representantskapet har fått oversendt alle avtaler. Dette er nærmere omtalt i vedlagte notat.

Med hilsen

Øystein Olsen
Sentralbanksjef

Publisert 13. august 2020 14:15
Publisert 13. august 2020 14:15