Norges Bank

Brev

Høringssvar - Krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren

Norges Banks brev av 20. desember 2019 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 25. september 2019.

Finanstilsynet har kartlagt at mange foretak som tilbyr finansielle tjenester til forbrukere ikke er tilsluttet et godkjent klageorgan. Det gjelder særlig filialer av utenlandske foretak og foretak som driver grensekryssende virksomhet inn i Norge. Finanstilsynet foreslår at finansforetak skal være tilsluttet godkjent tvisteløsningsordning. Norges Bank støtter de foreslåtte endringene. En uavhengig og lett tilgjengelig klageordning er viktig for å skape trygghet for brukerne av finansielle tjenester. Det øker tilliten til finanssystemet og bidrar til finansiell stabilitet.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør                                                                             

Sindre Weme
Direktør

Publisert 20. desember 2019 15:40