Norges Bank

Brev

Høring – forskrift om rapportering til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften)

Norges Banks brev av 30. september 2019 til Bankenes sikringsfond

Norges Bank har ingen merknader til det utsendte forslaget til forskrift.

Med hilsen

Sindre Weme
direktør                                                               

                                                       Bent Vale
                                                   spesialrådgiver

 

Publisert 1. oktober 2019 10:10