Norges Bank

Brev

Høring av NOU 2017:13 Ny sentralbanklov. Organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Norges Banks brev av 26. oktober 2017 til Finansdepartementet

Vedlagt følger hovedstyrets merknader til sentralbanklovutvalgets utredning.

 

Øystein Olsen
Sentralbanksjef

Birger Vikøren
Direktør

Publisert 26. oktober 2017 10:00
Publisert 26. oktober 2017 10:00