Norges Bank

Brev

Høring - forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Norges Banks brev av 17. mars 2017 til Justis- og beredskapsdepartementet

Vi viser til departementets brev av 3. mars 2017 med forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring.

Norges Bank mener innstramning av reglene om markedsføring av kreditt kan bidra til å forebygge gjeldsproblemer, og vi støtter i hovedsak forskriftsforslaget.

Til forskriftsforslagets § 2 bokstavene a) og b) vil vi anmerke at både opplysning om når en kredittsøknad kan forventes besvart og når innvilget kreditt utbetales, er relevant for potensielle låntakere. Potensielle låntakere kan også ha interesse av at det opplyses om behandlingsprosessen, jf. bokstav d). Nevnte forhold gjelder etter Norges Banks syn alle typer kreditter. Det er derfor unødvendig med unntak for boliglån. Opplysningene er relevante både for førstegangslåntakere og låntakere som ønsker å refinansiere og kan bidra til bedre produkter gjennom økt konkurranse i kredittmarkedet. Opplysninger som gis i kredittmarkedsføring om nevnte, og andre forhold, må likevel ikke fremheves slik at de kan oppfordre til uansvarlig låneopptak. Opplysningene bør gis i samme kontekst og format som for eksempel opplysninger om effektiv rente.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

Publisert 17. mars 2017 12:40