Norges Bank

Brev

Norges Banks høringssvar - obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse

Norges Banks brev av 7. mars 2017 til Finansdepartementet.

Vi viser til departementets høringsbrev av 8. februar 2017 med forslag om at sikkerhetsmassens verdi til enhver til skal utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett (OMF) til dekning i sikkerhetsmassen.

Norges Bank støtter forslaget og har for øvrig ingen merknader.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

 

Publisert 7. mars 2017 15:15