Norges Bank

Brev

Norges Banks høringssvar - forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Norges Banks brev av 13. desember 2016 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 28. november 2016 om forslag til forskriftsfesting av Finanstilsynets retningslinjer for fakturering av kredittkortgjeld. Reglene har til hensikt å bevisstgjøre kundene om kostnadene ved bruk av forbrukskreditt og gjør det enklere for kundene å nedbetale slik kreditt.

Norges Bank støtter forslaget og har for øvrig ingen merknader.

Med hilsen

Torbjørn Hægeland
Direktør

Sindre Weme
Direktør

Publisert 14. desember 2016 12:10