Norges Bank

Brev

Høring – Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Norges Banks brev av 19. mars 2015 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 19. desember 2014 med forslag om omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Ida Wolden Bache
Direktør

Ylva Søvik
Ass. direktør

Publisert 20. mars 2015 12:30